"МИРАТ ГРУП" ООД се стреми да обхване максимално различните спектри на строителния бизнес, като изпълнява различни по своята специфика строителни работи и обекти. Компанията разполага с подготвени специалисти в различните области на строителството.

Жилищна сграда  Жилищна сграда, бул. Дж. Баучер
Проект на Мират груп ООД
Завършване: 2015-12-31

Посещения: 8886
последна актуализация: 2015-07-08
Информация от инвеститора
Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Многофункционална сграда в Младост 2
Проект на Мират груп ООД
Завършване: 2015-12-10

Посещения: 8669
последна актуализация: 2015-07-08
Информация от инвеститора