UniBuild е новото име на създадената през 1991 г. Union Trade. Компанията е специализирана в управлението на инвестиционни проекти и еинвеститор и изпълнител, осъществяващ строителните си проекти от инвестиционно проучване до пазарната реализация.

Жилищна сграда  Жилищен комплекс
Проект на Юнибилд
ул. Проф. Иван Дуйчев
Завършване: 2010-12-31

Посещения: 7957
последна актуализация: 2010-04-08