Ние избираме удобни и престижни локации за живеене, или за бизнес. Селектираме терени, които са върхова инвестиция към момента на строителството и чиято стойност продължава да расте. Така, нашите клиенти получават от нас ключ за един модерен дом и за

Жилищна сграда  Комфорт Хоум
Проект на Конбул
Драгалевци
Завършване: 2012-08-31

Посещения: 13623
последна актуализация: 2012-03-19
Информация от инвеститора
Жилищна сграда  Симеоново Дрийм
Проект на Конбул
ул. 64 № 9
Завършване: 2011-08-31

Посещения: 21272
последна актуализация: 2012-01-24
Информация от инвеститора