Строително-инвестиционна компания Дагер инженеринг ЕООД е правоприемник на ЕТ Дагер, създадена през 1996 г. Компанията изпълнява комплексен строителен инженеринг и инвеститорска дейност при строителството на жилищни, офисни и търговски сгради.

Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
ул. Благородна 7
Завършване: 2008-12-31

Посещения: 11360
последна актуализация: 2010-04-12
Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
ул. Плевен
Завършване: 2010-05-31

Посещения: 8747
последна актуализация: 2010-04-12
Жилищна сграда  Жилищна сграда
ул. Казбек 53
Завършване: няма точна дата

Посещения: 6932
последна актуализация: 2010-04-12
Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Жилищна сграда
Завършване: няма точна дата

Посещения: 6254
ПРОДАДЕН