Основни предмети на дейност на компанията са строителството, инвестициите, проучването и проектирането, управление на проекти и строителни дейности, консултации за подходящи инженерни решения и консултации за инвестиции в недвижими имоти.

Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Грийн Вали
ул. Вършец 15
Завършване: 2009-10-30

Посещения: 10181
ПРОДАДЕН