МВ Интерстрой е регистрирана през 1995 г. Фирмата изпълнява комплексен строителен инженеринг, ремонти и инвеститорска дейност. От 1998г. започва строителство на жилищни сгради със собствени инвестиции.

Жилищна сграда  Жилищна сграда
Проект на МВ Интерстрой
ул. Лерин 64
Завършване: 2010-12-31

Посещения: 8032
последна актуализация: 2010-03-24
Жилищна сграда  Жилищна сграда
Проект на МВ Интерстрой
ул. Екатерина Ненчева 3
Завършване: 2009-07-20

Посещения: 6731
последна актуализация: 2010-03-24