Tidhar Group, Израел, съществува от 1990 г. и се занимава с инвестиции и строителство. В момента компанията осъществява повече от 20 различни проекта по света. Нейното дъщерното дружество - Тидар България ЕАД, е на българския пазар от 2005 г.

Жилищна сграда Офис сграда Специализирана сграда  Меркюр София
Проект на Тидар България
бул. Черни връх 75
Завършване: 2010-12-31

Посещения: 8081
последна актуализация: 2010-04-29
Жилищна сграда Търговска сграда  Ай Би Резидънс
Проект на Тидар България
ул. Враня 80- 86
Завършване: няма точна дата

Посещения: 7351
ПРОДАДЕН
Жилищна сграда Офис сграда Търговска сграда  Люлин Гардън
Проект на Тидар България
Завършване: няма точна дата

Посещения: 7003
ПРОДАДЕН